Taiteen tohtorin tutkinto (240 op)

Taideteollisen alan jatkokoulutuksen pohjana on ylempi korkeakoulututkinto. Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee suorittaa taideteollisen alan jatkokoulutusopinnot sekä laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Ohjeet hakeutumisesta jatko-opiskelijaksi löytyvät jatko-opinto-oppaasta.

Tutkintojen tavoitteista, rakenteissa ja laajuuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella yliopistojen tutkinnoista (794/04).

Uusittu liitetiedoston mukainen taiteiden tiedekunnan väitöskirjojen arvosteluasteikko astuu voimaan 1.1.2017.

Jatko-opintojen hakuajat ovat liitteenä olevien oppaiden tiedoista poiketen:

1.9.-20.10.2016 ja 1.3.-18.4.2017