Taiteiden tiedekunnan opetusaikataulut löytyvät WebOodista.

Aikataulut löytyvät WebOodista elokuun alussa.

Opetusperiodit 

Yliopiston virallinen lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Lapin yliopistossa on käytössä viiteen opetusperiodiin jaettu lukuvuosi. Opetusperiodit lukuvuonna 2015-2016:
1. periodi 24.8.2015 - 24.10.2015 (9 vk)
2. periodi 26.10.2015 - 16.12.2015 (7,5 vk)
3. periodi 11.1.2016 - 5.3.2016 (8 vk)
4. periodi 14.3.2016 - 31.5.2016 (11,5 vk)
5. periodi ns. kesäkoulut, joita ei rajoiteta aikatauluilla

Taiteiden tiedekunnan yleiset tentit

Taiteiden tiedekunnan kirjallisia kuulusteluja koskevat määräykset

Kirjallisina kuulusteluina tiedekunta järjestää:

a) opintojaksojen tai niiden osien loppukuulusteluja, jotka suoritetaan vastaavan opettajan määräyksen mukaan luentosarjan tai kurssin päätyttyä

b) yleisiä kirjallisia kuulusteluja, jotka järjestetään tiedekuntaneuvoston vahvistamina kuulusteluajankohtina yliopiston tiloissa.

Opintojaksoon liittyvästä luentosarjasta järjestetään kolme (3) kuulustelua saman lukuvuoden aikana. Tentaattori ilmoittaa rästi-tentin ajankohdan opiskelijoiden kanssa neuvoteltuaan sekä toimii valvojana.

Opintojaksoista saatuja arvosanoja on mahdollista korottaa. Jos korotuksessa saatu arvosana on huonompi kuin perustentissä saatu arvosana, parempi otetaan huomioon. Kuulustelujen tulokset tiedotetaan tiedekunnan ilmoitustaululla viimeistään kolmen viikon kuluttua kuulustelusta.

Kuulusteluja koskevat ohjeet löytyvät opinto-oppaan liitteenä olevasta Opintosuoritusten johtosäännöstä.

Tenttiohjeet

Kuulustelija voi hyväksyä myöhästyneen tai puutteellisen ilmoittautumisen, mikäli pitää sitä perusteltuna. Opiskelijan on itse tiedusteltava asia kuulustelijalta.

Tenttiin on saavuttava viimeistään 5 min. ennen tentin alkamista. Kuulustelun alkamisen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus osallistua tenttiin mikäli saapuu puolen tunnin kuluessa tentin alkamisesta. Tämän jälkeen se on mahdollista vain, jos kukaan ei ole poistunut kuulustelutilaisuudesta.

Tentin alettua valvoja ilmoittaa päättymis- ja poistumisajan joko suullisesti tai taululla. Tentistä saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua tentin alkamisesta.

Tenttisalissa on noudatettava ehdotonta tenttirauhaa heti tenttisaliin saapumisen jälkeen.

Vastaaja on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä tentin alkaessa valvojalle.

Vastaus- ja kysymyspaperi palautetaan valvojalle tenttikuoressa.

 

Taiteiden tiedekunnan yleiset kuulustelut järjestetään lukuvuonna 2015-2016 Esko ja Asko -salissa seuraavasti:

Syyslukukausi 2015 torstaisin klo 12.00-16.00: 

17.09.2015, ilmoitt. viimeistään 07.09.2015 (paikkana Castrén-sali!!)
22.10.2015, ilmoitt. viimeistään 12.10.2015 
26.11.2015, ilmoitt. viimeistään 16.11.2015
17.12.2015, ilmoitt. viimeistään 07.12.2015
 

Kevätlukukausi 2016 torstaisin klo 12.00-16.00:

21.01.2016, ilmoitt. viimeistään 11.01.2016
18.02.2016, ilmoitt. viimeistään 08.02.2016 
17.03.2016, ilmoitt. viimeistään  07.03.2016
21.04.2016, ilmoitt. viimeistään 11.04.2016
19.05.2016, ilmoitt. viimeistään  09.05.2016

Kesätenttipäivät 2016, ilmoittautumiset viimeistään 31.05.2016

keskiviikko 15.06.2016 klo 12.00-16.00 
torstai 04.08.2016 klo 12.00-16.00  
torstai 25.08.2016 klo 12.00-16.00 

 

Taiteiden tiedekunnan yleiset kuulustelut järjestetään lukuvuonna 2016-2017 Esko ja Asko -salissa seuraavasti:

Syyslukukausi 2016 torstaisin klo 12.00-16.00: 

22.09.2016, ilmoitt. viimeistään 12.09.2016 
20.10.2016, ilmoitt. viimeistään 10.10.2016
24.11.2016, ilmoitt. viimeistään 14.11.2016
15.12.2016, ilmoitt. viimeistään 05.12.2016
 

Kevätlukukausi 2017 torstaisin klo 12.00-16.00:

26.01.2017, ilmoitt. viimeistään 16.01.2017
23.02.2017, ilmoitt. viimeistään 13.02.2017
23.03.2017, ilmoitt. viimeistään  13.03.2017
20.04.2017, ilmoitt. viimeistään 10.04.2017
18.05.2017, ilmoitt. viimeistään  15.05.2017

Kesätenttipäivät 2017, ilmoittautumiset viimeistään 31.05.2017 

keskiviikko 15.06.2017 klo 12.00-16.00 
torstai 03.08.2017 klo 12.00-16.00 
torstai 31.08.2017 klo 12.00-16.00