Henkilökunta

Professorit

Timonen Eija, TaT, FL,                            
mediatiede            
tel 040 728 6525,
privatel 3341     
   

Ylä-Kotola Mauri, FT,
mediatiede
virkavapaalla

Lehtorit/yliopistonlehtorit

Juntunen Max, TaM,
Videoilmaisu
+ 358 40 533 0732
privatel 2341

Knuutila Tomi, TaM
digitaalinen media
tel 040 484 4384,
privatel 2357

Kuivakari Seppo, TaL,                
taide- ja viestintäaineet
tel 040 583 8276,
privatel 2365

Mäkiranta Mari, TaT                    
kuvallinen viestintä
tel 040 484 4394,
privatel 2395

Päätoimiset tuntiopettajat/yliopisto-opettajat

Haanpää Timo, KM, TaM            
videoilmaisu                                 
tel 040 484 4365,                          
privatel 2381 
virkavapaalla                                

Mikkola Jari, TaM
multimedia
tel 040 484 4392,
privatel 2338                          

Amanuenssi

Ylioinas Marja, HTM   
tel 040 484 4315
privatel 4315

Projektihenkilöstö

Tutkijat

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi