Kuva: Jussi
Leinonen

Opiskelu

Opintoneuvontaa ja -ohjausta antavat koulutusohjelman opettajatuutorit sekä amanuenssi.

Opintojaksoissa, joihin kuuluu harjoituksia on yleensä läsnäolo välttämätöntä. Opintopistemäärän hyväksyttävä suorittaminen edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa harjoituksissa. Luento-opetukseen osallistuminen ei aina ole pakollista.


Luentopassi

Yliopistolla vierailee luennoitsijoita, järjestetään seminaareja ja väitöstilaisuuksia, joihin osallistumisen opiskelija voi entistä paremmin hyödyntää luentopassin avulla. Opiskelija voi koota vierailuluennoista merkintöjä passiin ja saada niistä sekä luentopäiväkirjoista opintosuorituksen.

Luentopassikelpoisia tilaisuuksia ovat visuaaliseen viestintään ja mediakulttuuriin liittyvät vierailijoiden luennot, seminaarit ja väitöstilaisuudet. Muun tahon kuin yliopiston järjestämien tilaisuuksien luentopassikelpoisuus tulee sopia etukäteen. Luentopassiin merkitään luennon aika, luennon aihe ja luennoitsijan nimi. Passiin tulee myös pyytää luennoitsijan tai muun vastuuhenkilön nimikirjoitus varmennukseksi osallistumisesta.

Luennoille osallistumisen lisäksi opiskelijan tulee kirjoittaa luentopäiväkirja. Ks. ohje. Luentopassilla suoritettujen opintojen laajuus voi olla vähintään 1 op ja enintään 5 op. Opinnot hyväksytään valinnaisiin opintoihin tai niillä voi korvata pääaineen opinnoista osan. Korvaavuudesta on sovittava pääaineen vastuullisen professorin kanssa.

Kolme vähintään kahden tunnin luentoa ja jokaisesta luennosta noin pari sivua luentopäiväkirjaa tuottaa 1 opintopisteen. Suorituksia vastaanottavat  koulutusohjelmien opettajat. Hyväksyjä kuittaa passiin suorituksen ja antaa opintopistemerkinnän rekisteriin. Laajempi vierailuluento 7-12 tuntia luentoja ja luentopäiväkirja 6-8 sivua tuottaa 2 opintopistettä. Laajemmista vierailuluennoista ja luentopäiväkirjojen vastaanottajista tiedotetaan sähköpostilistoilla ja nettisivuilla.