TAITEIDEN TIEDEKUNTA 

HARJOITTELUVOUCHERIEN HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT TORSTAINA 7.1.2016 KLO 16.15.

Miksi harjoitteluun?
Harjoittelussa sinulla on hyvä tilaisuus päästä soveltamaan tietoja ja taitoja käytännössä. Työkokemuksella on suuri merkitys, kun vastavalmistuneena haet työpaikkaa. Harjoittelupaikan hakemiseen ja valintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota niin, että tehtävät tukevat omia tavoitteitasi.

Milloin harjoitteluun?
Harjoittelun ajoittuminen opinnoissa voi vaihdella koulutusaloittain. Harjoittelu kannattaa suorittaa kuitenkin opintojen keskivaiheessa, jolloin voit hyödyntää oppimiasi tietoja ja taitoja tehokkaammin.

Miten rahoitan harjoittelun?
Harjoittelun voit suorittaa joko yliopiston harjoittelutuella tai palkatta opintotuella, mikäli saat harjoittelusta riittävästi opintopisteitä (15 op= harjoittelu 3kk ja raportti opinto-oppaan ohjeiden mukaan).

Harjoittelutuki eli voucher
Tiedekunnat saavat yliopiston budjetista määrärahan tutkinto-opiskelijoiden harjoittelun tukemiseen. Voucher tarkoittaa työnantajalle maksettavaa tukea harjoittelijan palkkakustannuksiin. Yhden voucherin suuruus on 2150 €. Tuki maksetaan työnantajalle harjoittelun jälkeen laskua vastaan. Harjoitteluaika on kolme kuukautta (3 kk). 

Taiteiden tiedekunnan harjoitteluvoucherit on dekaanin päätöksellä jaettu seuraavasti: graafinen suunnittelu 4 harjoitteluvoucheria, mediatiede 4 harjoitteluvoucheria, sisustus- ja tekstiilimuotoilu 2 harjoitteluvoucheria, vaatetussuunnittelu 2 harjoitteluvoucheria ja teollinen muotoilu 4 harjoitteluvoucheria.

Kriteerit vouchereille
Harjoitteluvoucher voidaan myöntää läsnäolevalle opiskelijalle, joka suorittaa Lapin yliopistossa sekä kandidaatin- että maisterintutkintoa. Kandidaatintutkinto voi olla jo valmis.

Opiskelija, jolla on useampia opinto-oikeuksia Lapin yliopistossa, voi hakea voucheria ainoastaan ensisijaisen opinto-oikeuden perusteella.

Voucherin saannin edellytyksenä on, että pääaineen perus- ja aineopinnot on suoritettuna ja koostettuna opintosuoritusrekisterissä. Valintakriteerinä käytetään Lapin yliopiston rekisteriotteella olevien opintopisteiden määrää. Valintakriteerinä käytetään keskimääräistä opintopistemäärää opiskeluvuotta kohti. Opintosuoritusten määrä ja suoritusaika ratkaisevat. Esimerkki: Opiskelija A on aloittanut opintonsa syksyllä 2011, opintopisteitä on kertynyt 200 op (opintopisteet hakuajan päättyessä). -> Opintojen kesto 3,5 vuotta. -> 57,14 op/lv. 

Voucherin saanut opiskelija tekee harjoittelusta raportin tiedekunnan asettamien vaatimusten mukaisesti (ks. opinto-opas). Harjoitteluvoucherin voi käyttää vain kerran Lapin yliopiston opintojen aikana. 

Harjoitteluvoucher on käytettävä vuoden 2015 aikana. Voucheria ei saa sellaisiin opintoihin, joiden harjoittelua yliopisto rahoittaa muutenkin, esim. kuvataidekasvatuksen koulutus.

Harjoittelupaikka ja työsopimus
Opiskelija hakee itse harjoittelupaikan. Yliopisto saa myös harjoittelupaikkatarjouksia työnantajilta, joten myös nämä paikat ovat käytettävissä.  Harjoittelupaikka on hyväksytettävä harjoittelusta vastaavalla opettajalla. Tämän jälkeen opiskelija voi tehdä työnantajan kanssa työsopimuksen. 

Hakuaika ja päätökset
Taiteiden tiedekunnan harjoitteluvouchereiden haku on käynnistynyt. Hakuaika päättyy torstaina 7.1.2016 klo 16.15. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakulomake palautetaan opintopäällikölle. Hakulomakkeita saa tiedekunnan www-sivuilta. 

Opintopisteet huomioidaan hakuajan päättymiseen asti. Päätös vouchereiden saajista tehdään tammikuun aikana. Päätöksestä ilmoitetaan tiedekunnan www-sivuilla, voucherit lähetetään postitse.

Lisätietoja: opintopäällikkö Maija-Sisko Tuomaala, Maija-Sisko.Tuomaala@ulapland.fi, puh. 040 – 356 5180