Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte eli maturiteetti (10 op) 

Kandidaatintutkintoon sisältyy kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte eli  maturiteetti. Kandidaatintutkielma käsitellään seminaari-istunnoissa opetussuunnitelmassa olevien ohjeiden mukaisesti. Seminaarien vetäjät, joille kandidaatintutkielmia luovutetaan kahtena kappaleena, toimittavat hyväksytyt työt koulutusohjlmien amanuensseille. Kandidaatintutkielma arvostellaan asteikolla 5-1. Tutkielmat arkistoidaan tiedekunnan kansliassa.

Kandidaatintutkielman kypsyysnäyte eli maturiteetti

Kypsyysnäyte eli maturiteetti tarkoittaa kielikoetta, jolla opiskelija osoittaa riittävää äidinkielen taitoa sekä perehtyneisyyttä laatimansa tutkielman asiasisältöihin.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan pääsääntöisesti tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä, ja siihen ilmoittaudutaan samaan tapaan kuin yleisiin tentteihin. Kypsyysnäytteen kirjoittamiseen on varattu aikaa neljä tuntia. Kypsyysnäytteessä laaditaan essee-tyyppinen kirjoitus tutkielmaan liittyvästä aiheesta. Kirjoituksen on oltava jäsentynyt rakenteellinen kokonaisuus. Sen on edettävä tekstin varassa, ei esim. taulukoiden, joiden oikeellisuutta ei koetilanteessa voida tarkastaa. Kirjoituksen ohjepituus on noin yksi konseptiarkki (noin 400 sanaa). Käsialan on oltava selkeää ja sanojen sekä isojen ja pienten kirjainten on erotuttava toisistaan.

Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen tarkastaa tutkielman ohjaaja asiasisällön osalta ja kieliasun osalta suomen kielen asiantuntija.

Kandidaatintutkielman kypsyysnäyte on tutkielman osasuoritus (1 op). Kielentarkastajan ohjeet kypsyysnäytteen kirjoittajalle löytyvät www-sivuilla olevista Valmistumiseen liittyvistä ohjeista.