Sisäinen siirtymähaku kaksivuotiseen maisterintutkintoon  


Nämä ohjeet koskevat niitä taiteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoita, jotka on hyväksytty suorittamaan taiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoja ja jotka ovat aikaisemmin suorittaneet taideteollisen alan tai lähialan ammattikorkeakoulututkinnon, kandidaatin tai maisterin tutkinnon.

 
Edellä mainitut opiskelijat voivat hakemuksesta siirtyä suorittamaan kaksivuotista taiteen maisterin tutkintoa (120 opintopistettä) tutkintoasetuksen 794/2004 mukaisesti.  Maisterintutkintoon siirtyvät luopuvat tällöin oikeudesta suorittaa taiteen kandidaatin tutkinto. Maisteriopintojen lisäksi opiskelijat suorittavat täydentävät opinnot henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Hakuaika on jatkuva.

 

Siirtyminen kaksivuotisen maisterintutkinnon suorittajaksi tapahtuu liitteenä olevalla lomakkeella. Siirtoa voi hakea oman koulutusohjelman maisteriopintoihin. Tarkista enen siirtoanomusta sen mahdollinen vaikutus opintotukitilanteeseen.


Lomakkeeseen tulee liittää:

- kopio tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta

- henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), joka on laadittu opintojen alussa.


Henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan kirjatut kandidaattitason täydentävät opinnot suositellaan suoritettavaksi ennen kuin siirtoa maisterin utkintoon anotaan. Kandidaattitason täydentävien opintojen rinnalla voi suorittaa maisteriopintoja.