Haku kuvataiteen opetettavan aineen opintoihin päättyy 14.4.2016 klo 15.00.


Kuvataiteen opetettavan aineen opinnot Lapin yliopistossa

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunnalla on yhteistyösopimus Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntien kanssa.

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaan voidaan hyväksyä luokanopettajan koulutusohjelman opiskelijoita suorittamaan kuvataiteen opetettavan aineen opintoja Lapin yliopistosta ja Oulun yliopistosta. Lisäksi Oulun yliopistosta voidaan hyväksyä musiikinopettajaksi opiskelevia opiskelijoita. 

Kuvataidekasvatuksen perus- ja aineopinnot ovat opetettavan aineen opintoja, jotka antavat perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuuden (Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu asetus 865/2005, 5 §).


Vuoden 2016 hakulomake sekä valintaperusteet löytyvät alta.

2016 HAKULOMAKE KUVATAIDEKASVATUKSEN SIVUAINEOPINTOIHIN.pdf

2016 KTK KUVATAITEEN OPETETTAVA AINE.pdf

2016 Oulu luokanop KUVATAITEEN OPETETTAVA AINE.pdf

2016-Oulu-mus kasvKUVATAITEEN OPETETTAVA AINE.pdf