Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opetusharjoittelut

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opintoihin kuuluu 60 op:n laajuiset kuvataideopettajan pedagogiset opinnot, joihin sisältyy opetusharjoittelua, kuvataideopetusta sekä kasvatustieteen opintoja. Opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia kuvataideopettajana ja -kasvattajana. 

Opiskelijat suorittavat vuosittain yhden opetusharjoittelun. Ensin suoritetaan opetusharjoittelut I, II ja III, sitten kenttäharjoittelu ja viimeisenä syventävä harjoittelu.

Harjoitteluihin ilmoittaudutaan weboodissa.

Opetusharjoittelut 

Opetusharjoittelu I
- 3 viikkoa helmikuussa
- perusopetuksen 1.-6. luokilla

Opetusharjoittelu II
- 4 viikkoa helmikuussa
- perusopetuksen 7.-9. luokilla

Opetusharjoittelu III
- n. 5 viikkoa huhti-toukokuussa
- lukioissa ja perusopetuksen 7.-9. luokilla

Kenttäharjoittelu
- harjoitteluinfo syksyllä
- harjoitteluaika vapaasti sovittavissa harjoittelupaikan kanssa
- harjoitteluseminaari keväällä opetusportfoliokurssin yhteydessä

Syventävä harjoittelu
- syksyllä syys-marraskuussa
- lukioissa ja perusopetuksen 7.-9. luokilla
 
Jokaiseen harjoitteluun on nimetty koulutusohjelmasta vastuulehtori. Harjoitteluihin liittyy infotilaisuus, joka pidetään pari viikkoa ennen harjoittelun alkua. Infoon kutsutaan myös ohjaavat opettajat.

Opetusharjoitteluihin I-III liittyy harjoitteluun valmistava Kuvataideopetus-kurssi. Kaikkiin harjoitteluihin liittyy opetusportfolio-kurssi.
Optimasta löytyy jokaiseen harjoitteluun oma kansio, johon on koottu oppimateriaalia ja tehtäviä. Optima-kansion päivittämisestä vastaa harjoittelusta vastaava lehtori.