Opetusharjoittelu I  

Opetusharjoittelu I sijoittuu ensimmäiselle opiskeluvuodelle kevätlukukaudelle  ja harjoittelusta vastaa lehtori Tuula Vanhatapio. Opetusharjoittelu suoritetaan Rovaniemen kaupungin peruskoulujen 1.–6-luokilla. Harjoittelun infon ajankohta löytyy WebOodista.

Harjoittelua voi suorittaa Vaaranlammen koulussa, Rantavitikan peruskoulussa, Korkalovaaran peruskoulussa ja Ounasrinteen koulussa. Kouluilla harjoittelijoita ohjaavat kuvataiteeseen erikoistuneet luokanopettajat. Jokaisella ohjaavalla opettajalla on 2–5 opiskelijaa ohjauksessaan harjoittelujaksolla. Harjoittelun kesto on 3 viikkoa, joista ensimmäinen viikko on pohjatuntiviikko.

Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija tutustuu erilaisiin oppilaisiin ja opetustapahtuman keskeisiin piirteisiin perusopetuksen alaluokilla sekä saa omakohtaisia opetuskokemuksia. Opiskelijan yleisenä tarkkailutehtävänä on tarkkailla oppilasta ja itseään kuvataidetunnilla opettajana / oppijana.

Opiskelijoita ohjataan ryhmänä sekä henkilökohtaisesti. Ohjaavalle opettajalle maksetaan ohjauksesta erillinen korvaus, joka on 38,15 euroa tunnilta (sis. 9% lomakorvausta). Palkkio voidaan laskuttaa, kun ohjaaja on toimittanut tiedekuntaan harjoittelijoiden suoritusmerkinnät.

Opiskelija on oikeutettu saamaan harjoittelussa 2 tuntia yksilöohjausta ja 4 tuntia ryhmäohjausta. Omia harjoitustunteja opiskelija pitää 2–4 tuntia. Lisäksi opiskelijan on seurattava nimikkoluokkansa tai muiden luokkien opetusta 15 tuntia. Harjoitteluun kuuluu 1 tunnin rehtorin luento.

Opetusharjoittelu I:n ryhmäohjauksissa käsiteltäviä asioita:

1. ryhmäohjaus
- yleiset pelisäännöt
- aikataulujen luonti
- luokkakohtaiset opetuksen sisällöt

2. ryhmäohjaus
- oppilas perusopetuksen alaluokilla, ikäkausipedagogiikka
- opetussuunnitelmat
- tuntisuunnitelmat

3. ryhmäohjaus
- opettajan perustaitojen kehittäminen

4. ryhmäohjaus
- opiskelijat kertovat kokemuksistaan ja saavat palautetta ohjaajaltaan ja harjoittelutovereiltaan

Yleisiä ohjausaiheita:
- koulun käytänteet
- tuntisuunnitelmat
- aihepiirit
- opettajuus ja oppilaan/ryhmän tuntemus
- palautekeskustelu esimerkiksi opiskelijoiden kokoaman näyttelyn pohjalta

Ryhmäohjausten sisältöjä ja painopisteitä voidaan varioida, toivottavana on ajankohtaisten, koulukohtaisten teemojen käsittely.