Opetusharjoittelu II

Opetusharjoittelu II sijoittuu toiselle opiskeluvuodelle kevätlukukaudelle ja harjoittelusta vastaa lehtori Anniina Koivurova. Harjoittelu suoritetaan Rovaniemen kaupungin peruskoulujen 7.–9-luokilla. Harjoitteluinfo järjestetään muutama viikko ennen harjoittelun alkua. 

Harjoittelijoita on vuosittain ollut Korkalovaaran peruskoulussa, Rantavitikan peruskoulussa, Napapiirin yläasteella, Ounasjoen peruskoulussa ja Muurolan peruskoulussa sekä Ounasvaaran yläasteella. Kouluilla harjoittelijoita ohjaavat kuvataiteen lehtorit. Jokaisella ohjaavalla opettajalla on 2–5 opiskelijaa ohjauksessaan harjoittelujaksolla. Harjoittelun kesto on neljä viikkoa, joista ensimmäinen viikko on pohjatuntiviikko.

Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija kehittää opetustaitojaan perusopetuksen yläluokilla (7.– 9. luokilla). Lisäksi opiskelija tutustuu kuvataiteen opetuksen tuntikohtaiseen suunnitteluun, harjoittelee erilaisia työmuotoja sekä analysoi luokan vuorovaikutustilanteita ja omaa osuuttaan niissä. Opiskelijan tehtävänä on tarkkailla kuvataideluokan vuorovaikutus- ja sosiaalisia suhteita ja tarkkailla samalla omia vuorovaikutustaitoja opetustyössä.

Opiskelijoita ohjataan ryhmänä sekä henkilökohtaisesti. Ohjaavalle opettajalle maksetaan ohjauksesta erillinen korvaus, joka on 38,15 euroa tunnilta (sis. 9% lomakorvausta).  Palkkio voidaan laskuttaa, kun ohjaaja on toimittanut tiedekuntaan harjoittelijoiden suoritusmerkinnät.

Opiskelija on oikeutettu saamaan harjoitteluaikanaan 3 tuntia yksilöohjausta ja 4 tuntia ryhmäohjausta. Omia harjoitustunteja opiskelija pitää 8 tuntia. Lisäksi opiskelijan on seurattava kuvataiteen opetusta 10 tuntia sekä muiden aineiden opetusta 5 tuntia. Harjoitteluun kuuluu 1 tunnin rehtorin luento.

Opetusharjoittelu II:n ryhmäohjauksissa käsiteltäviä asioita:

  1. Koulun käytänteet: valtakunnallinen ja koulukohtainen kuvataiteen opetussuunnitelma, jaksosuunnitelmat, tunnit, lukujärjestykset, kuuntelutunnit
  2. Yläluokkaikäisten kohtaaminen-murrosiän kuohut ja suvannot
  3. Ohjaavan opettajan oma taidekasvatuskäsitys ja arviointikäytännöt
  4. Oppilashuoltoryhmä ja sen esittely harjoittelijoille
  5. Opettajien kokoukset, vanhempainillat koulun erilaiset projektit
  6. Opettajan vastuukysymykset ja vaitiolovelvollisuus

Ryhmäohjausten sisältöjä ja painopisteitä voidaan varioida, toivottavaa on ajankohtaisten, koulukohtaisten teemojen käsittely.