Opetusharjoittelu III    

Opetusharjoittelu III sijoittuu neljännelle opiskeluvuodelle ja harjoittelusta vastaa lehtori Tuula Vanhatapio. Opetusharjoittelu suoritetaan Rovaniemen lukioissa sekä peruskoulujen 7.–9.-luokilla sekä Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa. 

Harjoittelukouluja ovat Muurolan peruskoulu ja lukio, Lyseonpuiston lukio, Ounasvaaran lukio  ja Korkalovaaran peruskoulu, Ounasjoen peruskoulu, Rantavitikan peruskoulu, Napapiirin yläaste Rovaniemellä sekä Suomalaisen yhteiskoulun lukio Oulussa. Kouluilla harjoittelijoita ohjaavat kuvataiteen lehtorit. Jokaisella ohjaavalla opettajalla on 2-5 opiskelijaa ohjauksessaan harjoittelujaksolla. Harjoittelun kesto on viisi viikkoa, joista ensimmäinen viikko on pohjatuntiviikko.

Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia työskentelyyn lukiossa ja perusopetuksen yläluokilla, perehtyy opetusjakson suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä kuvataiteen sisäiseen integraatioon. Opiskelija tutustuu kuvataiteen asemaan kouluyhteisössä ja pohtii kuvataideopettajan roolia osana sitä.  Opiskelijan tehtävänä on miettiä kuvataiteen oppiaineksen kumuloituvuutta ja kuvataiteen merkitystä koulussa. Lisäksi opiskelija pohtii kuvataideopettajan roolia osana kouluyhteisöä.

Opiskelijoita ohjataan ryhmänä sekä henkilökohtaisesti. Ohjaavalle opettajalle maksetaan ohjauksesta erillinen korvaus, joka on 38,15 € tunnilta (sis. 9% lomakorvausta). 

Opiskelija on oikeutettu saamaan harjoitteluaikanaan 4 tuntia yksilöohjausta ja 5 tuntia ryhmäohjausta. Omia harjoitustunteja opiskelija pitää 18–20 tuntia. Lisäksi opiskelijan on seurattava opetusta 14–16 tuntia. Harjoitteluun kuuluu 2 tunnin rehtorin luento.

Opetusharjoittelu III:n ryhmäohjauksissa käsiteltäviä asioita:

  1. Koulun oma toiminta-ajatus ja painotukset
  2. Koulun käytänteet: opetussuunnitelma, kuvataiteen kurssien sisällöt, tuntisuunnitelmat
  3. Kuvataiteen opetukseen liittyvä oppikirja – ym. muu materiaali
  4. Keskustelua taidekasvatuskäsityksistä
  5. Vanhempainillat, projektit ym. koulutyössä tapahtuva muu toiminta
  6. Opettajan vastuu ja vaitiolovelvollisuus
Ryhmäohjausten sisältöjä ja painopisteitä voidaan varioida, toivottavaa on ajankohtaisten, koulukohtaisten teemojen käsittely.