Syventävä harjoittelu

Syventävä harjoittelu sijoittuu viidennen opiskeluvuoden syksyyn ja harjoittelusta vastaa lehtori Tuula Vanhatapio. Opetusharjoittelu suoritetaan Rovaniemen lukioiden sekä peruskoulujen 7.–9.-luokilla ja Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa.

Harjoittelukouluja ovat Lyseonpuiston lukio, Ounasvaaran lukio, Muurolan lukio ja yläaste, Rantavitikan peruskoulu, Korkalovaaran peruskoulu, Ounasjoen peruskoulu ja Napapiirin yläaste Rovaniemellä sekä Suomalaisen yhteiskoulun lukio Oulussa. Kouluilla harjoittelijoita ohjaavat kuvataiteen lehtorit. Jokaisella ohjaavalla opettajalla on 2–5 opiskelijaa ohjauksessaan harjoittelujaksolla. Harjoittelun kesto on noin kahdeksan viikkoa, joista ensimmäinen viikko on pohjatuntiviikko.

Syventävän harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet toimia itsenäisesti kuvataiteen opettajana ja osallistua koulun toimintaan työyhteisön jäsenenä. Hän kykenee vastaamaan kokonaisvaltaisesti sekä opetustapahtumasta että laajemmasta opetusjaksosta ja osaa suunnitella, eriyttää, integroida ja arvioida opetusta ja pyrkii siinä itsenäisiin ja persoonallisiin ratkaisuihin.

Opiskelijan tehtävänä on tarkastella kuvataiteen roolia osana oppilaan koulutyötä ja kasvua sekä osana kouluyhteisöä. Opiskelija tarkastelee samalla omia vahvuuksiaan taidekasvattajana huomioiden mahdolliset kehittämistarpeet, – kuinka kasvoin kuvataideopettajaksi.

Opiskelijoita ohjataan ryhmänä sekä henkilökohtaisesti. Ohjaavalle opettajalle maksetaan ohjauksesta erillinen korvaus, joka on 35 euroa tunnilta (sis. 9% lomakorvausta).  Palkkio voidaan laskuttaa, kun ohjaaja on toimittanut tiedekuntaan harjoittelijoiden suoritusmerkinnät.

Opiskelija on oikeutettu saamaan harjoitteluaikanaan 7 tuntia yksilöohjausta ja 8 tuntia ryhmäohjausta. Opiskelijan täytyy pitää ja seurata opetusta 50 tuntia, joista itse pidettäviä tunteja on oltava vähintään 24 tuntia. Harjoitteluun kuuluu 2 tunnin rehtorin luento .

Ohjauksessa käsiteltäviä asioita ovat:
 

  1. Kuvataiteen opetuksen käytännön sisältöjä: valtakunnallinen opetussuunnitelma, koulukohtainen opetussuunnitelma, lukiodiplomi. Harjoittelutuntien pitoon liittyvät käytännöt: (Kuuntelutunnit, tuntisuunnitelmat, jaksosuunnitelman suunnittelu, tuntien pito, lukujärjestykset, opinto-opas ym.) Arvioinnin harjoittelu.
  2. Kuvataideopettajan oma taidekasvatuskäsitys
  3. Kuvataiteen opettajan toimenkuva: Mitä kaikkea kuvataiteen opettajan toimenkuvaan kuuluu?
  4. Kuvataiteen materiaalien ja välineiden hankkiminen: Mistä eri materiaaleja kuvataiteeseen voi hankkia ja tuoteluetteloiden tilaaminen harjoittelijoille?
  5. Vanhempainillat, eri työryhmät, projektit
  6. Opettajan vastuukysymykset ja vaitiolovelvollisuus
  7. Kuvataideopettajan täydennyskoulutuksesta
  8. Mistä kuvataideopettajien palkka muodostuu?
  9. Muut ajankohtaiset ja koulukohtaiset asiat

Ryhmäohjausten sisältöjä ja painopisteitä voidaan varioida, toivottavana on ajankohtaisten, koulukohtaisten teemojen käsittely.