KERI0300 Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op 

Erityispedagogiikan aineopintojen aloittamisen edellytyksenä ovat vähintään hyvin (3) / hyväksytyin tiedoin suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot (25 op). Aineopintoihin ilmoittaudutaan weboodissa. Aineopinnoista voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja perusopintojen suorittamisen jälkeen. Kontaktiopetukseen ja kirjallisuustentteihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Erityispedagogiikan aineopinnot voidaan opettaa kaksikielisesti suomeksi/englanniksi, mikäli niihin osallistuu suomea riittämättömästi hallitsevia opiskelijoita.

Erityispedagogiikan aineopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

a) Sisältöopinnot ja harjoittelu (seuraavista opintojaksoista valitaan kolme)  

KERI0310 Oppimisen ohjaaminen erityiskasvatuksessa 5 op
KERI0311 Pedagogiikka sosioemotionaalisen kasvun ja yhteisöön liittymisen tukena 5 op
KERI0312 Kommunikaation tukeminen opetuksessa 5 op
KERI0313 Harjoittelu: Tutustuminen erityiskasvatuksen toimintaympäristöihin 5 op

b) Aineopintojen täydentävät sisältöopinnot 

KERI0316 Erityiskasvattaja tutkijana 5 op
KERI0317 Erityispedagogiikan täydentävä kirjallisuus 5 op

c) Proseminaari 

KERI0315
Erityispedagogiikan proseminaari 10 op