KERI0200 Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Erityispedagogiikan sivuaineopintoja voivat suorittaa kaikki Lapin yliopiston opiskelijat. Erityispedagogiikan sivuaineopintojen kokonaisuuksiin KERI0200 ja KERI0400 ilmoittaudutaan Weboodissa. Yksittäisiä opintokokonaisuuksia (ilman tarkoitusta opiskella erityispedagogiikkaa sivuaineena) voi suorittaa tenttimällä erityispedagogiikan peruskurssin suorittamisen jälkeen.

KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
KERI0211 Kommunikaation haasteet 5 op
KERI0212 Käyttäytymisen haasteet 5 op
KERI0213 Oppimisen haasteet 5 op
KERI0214 Kouluyhteisö ja elämänkulku erityiskasvatuksessa 5 op

Luokanopettajiksi ja kuvataideopettajiksi opiskelevat suorittavat lisäksi kokonaisuuden KERI04100 Didaktinen seminaari 5 op, koska Erityispedagogiikan peruskurssi kuuluu pakollisiin opintoihin.

KERI0410 Didaktinen seminaari 5 op

Opintojaksot voi suorittaa ja ne voidaan opettaa myös kaksikielisesti suomi/englanti, jos niille ilmoittautuu suomea riittämättömästi hallitsevia opiskelijoita.