Kuvataiteen sivuaineopinnot kuvataidekasvatuksen perusopiskelijoille

Kuvataidekasvatuksen pääaineen opintoihin kuuluvien taideaineiden suorittamisen jälkeen (yleensä toisen opintovuoden syksyllä) kuvataidekasvatuksen opiskelija voi hakea opinto-oikeutta suoraan kuvataiteen aineopintoihin. Opinto-oikeutta haetaan osallistumalla UYLE0229 Portfolio-kurssille. Portfoliokurssiin kuuluu haastattelu.

Kuvataiteen aineopinnoissa syvennät valmiuksiasi kuvataiteen eri osa-alueilla, kuten plastisen sommittelun, piirustuksen ja maalauksen, valokuvauksen sekä taidegrafiikan, ja vahvistat itsenäistä taiteellista työskentelyä. Kuvataiteen aineopintoihin valitaan 15 opiskelijaa portfolion ja haastattelun perusteella keväällä. Kuvataiteen aineopintoja edeltää kuvataiteen perusopintojen (25 op) ja viimeisenä kurssina suoritettavan portfolio-kurssin suorittaminen vähintään arvosanalla hyvä.

Yksittäisiä kuvataiteen aineopintojen kursseja on mahdollista suorittaa, mikäli opetusryhmissä on tilaa. Ilmoittautumisessa etusija on sivuainekokonaisuuden suorittajilla. Kurssien suorittaminen Avoimen yliopiston tarjonnan mukaan on myös mahdollista.

Lue lisää opintojen sisällöstä opinto-oppaasta ja ilmoittaudu kursseille WebOodissa >

UKUV1800 Kuvataiteen aineopinnot 35 op

Aineopintokokonaisuuteen kuuluu kaksi valinnaista työpajakurssia, yhteensä 14 op. Opiskelija valitsee kaksi kurssia seuraavista työpajoista, jotka ovat kukin 7 op, kaikkia kursseja ei järjestetä joka vuosi.
UKUV0622 Tila ja taide -työpaja 7op
UKUV0623 Grafiikan työpaja 7 op
UKUV0624 Maalauksen työpaja 7 op
UKUV0625 Piirustuksen työpaja 7 op
UKUV0626 Valokuvauksen työpaja 7 op
UKUV0918 Elävän mallin veistäminen 7 op

Kaikille yhteiset opinnot 21 op
UKUV0621 Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu 16 op
UKUV0915 Ekskursio: Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä 2 op
UKUV0931 Estetiikka 3 op

Lisätietoa Jaana Erkkilältä (etunimi.sukunimi@ulapland.fi).