Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op Lapin yliopistossa

Kuvataidekasvatuksen perustutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus hakea luokanopettajakoulutuksen 1.-6.-luokilla opetettavien aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin (60 op) ja opettajan työtä integroiviin opintoihin Lapin yliopistossa. Hakijoilta edellytetään, että kuvataidekasvatuksen perusopinnot (25 op) on suoritettuna. Opinnot antavat kelpoisuuden toimia luokanopettajan perusopetuksessa (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998).

Opintoihin haetaan erillishaussa keväisin.  Sivun lopusta löytyy linkki monialaisia opintoja KTK:lla suorittavan opiskelijan blogiin.

Opintoihin voidaan valita vuosittain enintään viisi opiskelijaa. Etusijalla ovat opintoihin 2. vuosikurssin aikana hakevat.

Opintoihin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella keväisin. Tarkemmat ohjeet hakuun liittyen lähetetään taidekasvatuksen opiskelijalistan kautta keväisin.


Oheisen linkin takaa löydät kuvataidekasvatuksen opiskelijan blogin, jossa hän kertoo opiskelustaan sekä antaa käytännön vinkkejä monialaisten opiskeluun Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa (KTK LaY).
http://emmaemunen.blogspot.fi/2015/03/monialaisten-opiskelu-sivuaineena.html