Taidehistorian aineopinnot 35 op

Taidehistorian aineopintojen suorittamisen edellytyksenä on perusopintojen (25 op) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin.

HUOMAA: Yksittäisten kurssien suorittaminen on avointa kaikille Lapin yliopiston opiskelijoille. Opiskelija syventää tietojaan taidehistorian metodologiasta ja tutkimuksesta sekä harjoittelee taidehistoriallisten tutkimusartikkelien kirjoittamista (16 op). Lisäksi hän perehtyy valitsemiinsa taidehistorian erityisalueisiin (19 op). Mikäli opiskelija ei ole suorittanut 2000-luvulla kandidaatin tutkielmaa, tulee hänen suorittaa täydentävinä opintoina kurssi UYLE0338 Tutkiva kirjoittaminen 3 op. Ko. kurssi voidaan sisällyttää taidehistorian valinnaisiin erityisalueisiin.

1. Taidehistorian kaikille yhteiset opinnot 16 op:
UYLE0339 Visuaalinen tutkimus 3 op
UYLE0342 Muotoilun historian tutkimus 3 op
UYLE0308 Taidehistorian käytäntö 10 op

2. Taidehistorian valinnaiset erityisalueet 19 op:
UYLE0331 Kuvataide 1900- ja 2000-luvuilla 4-8 op
UYLE0332 Pohjoinen taide 4-8 op
UYLE0333 Arktinen taide 4-8 op
UYLE0334 Moderni arkkitehtuuri ja sisustustaide 4-8 op
UYLE0312 Graafinen taide 4-8 op
UYLE0335 Taideteollisuus ja muotoilu 4-8 op
UYLE0336 Taideperiodit ja sisustustyylien historia 4-8 op
UYLE0315 Ulkoeurooppalainen taide 4-8 op
UYLE0316 Nainen ja taide 4-8 op
UYLE0317 Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus 4-8 op
UYLE0337 Visuaalinen tarina 4-8 op

3. Täydentävät opinnot 3 op
UYLE0338 Tutkiva kirjoittaminen 3 op