Taidehistorian perusopinnot 25 op

 Jos kuvataidekasvatuksen opiskelija haluaa sivuaineeksi taidehistorian perusopinnot (25 op), hänen tulee laajentaa seuraavat pääaineen opintoihin kuuluvat kurssit:
-> Esihistorian, antiikin ja keskiajan taide + 3 op
sekä suorittaa lisäksi kurssit:
-> Uuden ajan taide 4 op
-> Moderni muotoilu ja arkkitehtuuri 4 op
-> Johdatus pohjoiseen taiteeseen 2 op.

Pääaineeseen kuuluvien taidehistorian kurssien tilalle (12 op) tulee suorittaa vastaava määrä esim. taide- tai yty-opintoja.

Taidehistorian perusopinnot (myös yksittäiset kurssit) ovat avoimia kaikille Lapin yliopiston opiskelijoille. Opintojen aikana opiskelija tutustuu ensisijaisesti länsimaisen taiteen keskeisiin ilmiöihin, teoksiin ja tyyleihin. Perusopinnot 25op koostuu seuraavista kursseista:

UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op
UYLE0302 Ekskursio Suomen taiteeseen 2 op
UYLE0303 Esihistorian, antiikin ja keskiajan taide 5 op
UYLE0344 Uuden ajan taide 4 op
UYLE0305 Moderni ja nykytaide 5 op
UYLE0327 Moderni muotoilu ja arkkitehtuuri 4 op
UYLE0346 Johdatus pohjoiseen taiteeseen 2 op