VALOKUVAUS

UVAL0100 Valokuvauksen perusopinnot 25 op

Pakolliset opintojaksot:
UVAL0151 Visuaalisen ilmaisun menetelmiä I 4 op
UVAL0152 Visuaalisen ilmaisun menetelmiä II 5 op
UVAL0153 Kokeellisen ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op
UVAL0154 Soveltavan ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op
UVAL0155 Valokuvauksen traditiot 4 op
UVAL0156 Valokuvataiteen produktio 4 op

Valokuvauksen opintoihin järjestetään erillishaku keväisin (portfoliohaku).

Lisätietoa sivuaineopinnoista valokuvauksen opettajilta.