jokivalkeat2006_690x220.jpg
Jokivalkeat 2006, kuva:Florian Plank  

Taidekasvatuksen projektitoiminta

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma toteuttaa vuosittain useita alan projekteja. Osa niistä on vuosia jatkunutta yhteistyötä eri tahojen kanssa, osa projekteista on kertaluonteisia kokeiluja tai tapahtumia. Tällä hetkellä kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma on vahvasti mukana Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa 2008 – 2010 –hankkeessa

Projektimuotoisen opiskelun keskeisenä lähtökohtana on yhteistyö yhteiskunnan muiden sidosryhmien kanssa. Projektiopinnoissa opiskelijat harjoittelevat hankkeiden suunnittelua ja vastuullista toteutusta. Maisteriopintojen eheyttämiseksi projektit kytketään usein opiskelijoiden opinnäytetutkielmiin. Projekteissa koulutusohjelman opettajat, opiskelijat ja muut toimijat muodostavat työryhmiä. Toiminnassa huomioidaan alueen taiteilijoiden ja opettajien täydennyskoulutustarpeita sekä alueellisten elinkeinojen kehittämiseen liittyviä odotuksia. Osa projekteista ja niihin liittyvistä työpajoista toteutetaan ulkomailla ja osaan kutsutaan kansainvälisten yhteistyöyliopistojen opiskelijoita.

Tavoitteena on edistää kuvataidekasvatusta, jossa huomioidaan pohjoisuus ja pohjoinen ympäristö. Toteutuneissa projekteissa onkin tutkittu pohjoista maisemaa, yhteisöjä ja elinkeinoja taidekasvattajien, taiteilijoiden, koulujen, museoiden ja eri alojen tutkijoiden yhteistyönä. 

Projektiesittelyissä kuvataan sanoin ja kuvin joidenkin keskeisten projektien tuloksia. Esittelyt on luokiteltu pohjoiseen maisemaan kohdistuviin projektikokonaisuuksiin, taideleireihin, kylä- ja kaupunkiprojekteihin, matkailun kehittämishankkeisiin, museoiden kanssa yhteistyössä toteutettuihin projekteihin, kouluprojekteihin ja kansainvälisiin maailmalla toteutettuihin hankkeisiin.

Taidekasvatuksen koulutusohjelmassa toteutettuihin projekteihin pääset tutustumaan vasemmalla olevien linkkien kautta.

Projektien dokumenttikuvia on esillä myös verkkogallerioissa eli  Kaiku, KatoavaTaide ja Talvitaide -gallerioissa. Muita hyödyllisiä linkkejä:  ACE-projektigalleria ja  Jokivalkeat.