Kaupunki

Yhä useampi ihminen elää elämänsä kaupungeissa. Kaupungit ovat ihmisiä varten rakennettuja fyysisiä ympäristöjä. Kaupungit ovat myös paikkoja, jotka rakentuvat kokemuksista ja henkisistä merkityksistä. Taidekasvattajan kädessä voi olla myös avaimet elettyyn ja koettuun kaupunkiin. Monissa taidekasvatuksen yksikön toteuttamissa projekteissa on ollut tavoitteena kaupunkiympäristön laadun parantaminen: on pyritty kehittämään ja elävöittämään julkista kaupunkitilaa.

Taidekasvatusprojekteissa kaupunkilaisia aktivoidaan osallistumaan oman ympäristönsä tarkasteluun ja kehittämiseen. Asukkaat otetaan mukaan ympäristönsä suunnitteluun tai he osallistuvat taidetapahtumiin ja -toimintaan löytäen uusia tasoja tutusta ympäristöstään. Projektit edistävät osallistumista oman ympäristön huolenpitoon; niissä yhdistyy käytännöllisyys, esteettisyys ja luovuus.

Taidekasvatus kaupunkiympäristöissä on siis osaltaan mukana vahvistamassa paikallisidentiteettiä ja johtaa paikan kokemuksen syventymiseen. Tavoitteena on ennen kaikkea yhteisön aktivoiminen. Oman erityisyytensä Lapin yliopiston taidekasvatuksen yksikön kaupunkiprojekteihin tuo alueen pitkä ja luminen talvi ja talveen liittyvät toiminnat.