City Käytävä

City Käytävä -projekti oli useiden tahojen yhteinen tempaus, jolla haluttiin osoittaa talvisen ympäristötaiteen mahdollisuuksia Rovaniemen talvi-ilmeen ja kaupungin viihtyisyyden lisääjänä. Mukana toiminnassa oli mm. taideopiskelijoita, Lapin taiteilijaseuran ja Lapin arkkitehtiyhdistyksen edustajia ja kaupungin monitoimikeskuksen työntekijöitä. Tapahtuma sijoittui Rovaniemellä pidetyn Talvikaupunki seminaarin yhteyteen.

Onnistuneella kaupunkiympäristöllä on kyky herättää mielikuvia, tuntemuksia ja muistoja, toisin sanoen panna alulle henkisiä prosesseja. Rakennettu ympäristö muotoutuu meille menneisyyden, odotuksiemme, arvostamiemme kulttuurinormien ja sosiaalisten suhteiden kautta. Kaupungeissa tapahtuvien ympäristö- ja yhteisötaiteellisten projektien tavoitteena on auttaa asukkaita näkemään oman ympäristön viestejä ja merkityksiä sekä aktivoida heitä toimimaan viihtyisämmän ympäristön saavuttamiseksi.

Kuvia