Torni

Torni-tapahtuma sijoittui vuonna 1998 Rovaniemellä pidetyn Maailman Ympäristöpäivään liittyvän seminaarin yhteyteen. Tässä pienessä projektissa perehdyttiin rakennetun ympäristön tarkasteluun, analysointiin ja symbolimerkitysten tunnistamiseen. Jokaisella rakennetun ympäristön elementillä on fyysisen käyttötarkoituksensa lisäksi myös symbolinen käyttötarkoitus. Rakennukset ja niiden muodot ovat kulttuurimme kieltä, symbolista viestintää. Rakennettu ympäristö on peili, joka näyttää asukkailleen, millaisia me olemme ja millainen on yhteisömme. Rakennetun ympäristön osalta yhteisöllinen taidetoiminta voi olla tämän symboliikan tutkimusta ja avaamista. Se osaltaan edesauttaa oman ympäristön ymmärtämistä ja vaikutuskeinojen tunnistamista.

Projektissa tarkasteltiin yhtä kaupunkikuvan elementtiä, korkeaa rakennusta, tornia. Tornilla oli Rovaniemen paikallisen ja ajankohtaisen tason lisäksi (tornihotelli -hanke) syvä sisällöllinen merkitys eri aikakausien, uskontojen ja jopa ihmiskunnan perusmyyttien tasolla.

Kuvia