Winter Highlights

Winter Highlights -hankkeen tavoitteena oli parantaa Rovaniemen kaupungin talvi-ilmettä yhteistyössä kaupungin, Rovaseudun kuntayhtymän, Rovaniemen Keskikaupungin Kehitys ry:n, Rovaniemen seurakunnan, Lapin tiepiirin ja Lapin yliopiston taidekasvatuksen yksikön kanssa. Projektissa vaihdettiin ajatuksia, ideoita ja kokemuksia partnereina toimivien Norjan Altan ja Skotlannin Aviemoren kuntien kanssa. Hanke oli siis varsin laajapohjainen EU-hanke. Suomen vastuuna kehittämisessä oli lumiveisto ja -rakentaminen.

Taidekasvatuksen yksikön rooli nousi erityisen merkittäväksi. Hanke nähtiin yhteisöllisenä ja ympäristöllisenä taidekasvatusprojektina. Hankkeen suunnittelu, organisointi ja toteutus yhteistyötahojen ja toteutukseen kytkettyjen koulujen ja oppilaitosten kesken organisoitiin pedagogiseksi projektiksi. Näin hankkeen taidekasvatuksellinen anti saavutti laajan kohderyhmän kaupungin hallinnosta aina ala-asteen oppilaisiin saakka.

Kohteiden suunnittelun, pedagogisen organisoinnin ja toteutuksen lisäksi hankkeeseen liittyi projektin etenemisen dokumentointia, talven estetiikkaa ja lumirakentamisen mahdollisuuksia esittelevien video-ohjelmien ja verkkojulkaisun tuottamista ja etäyhteistyön ylläpitoa. Hankkeeseen liittyi myös organisointiin kohdistuvaa toimintatutkimusta sekä toteutettujen kohteiden vastaanottotutkimusta.

Kuvia