Maan sylistä tunturiin

Tämä taidekasvatusprojekti oli Pellon ala-asteen, pohjoisnorjalaisen Hattengin ala-asteen ja taidekasvatuksen yksikön yhteinen hanke, joka kesti vuoden ajan ja sisälsi useita taideleirejä ja tapahtumia sekä Norjassa että Suomessa. Kyläyhteisöjen ja vanhempien rooli oli merkittävä sekä pienten lasten matkojen että itse tapahtumien aikana. Torniojokilaakson kylä ja norjalainen vuonokylä jakoivat kokemuksiaan omasta yhteisöstään ja ympäristöstään lastensa kanssa.

Pienten oppilaiden ollessa kyseessä kuvallinen ilmaisu oli ensimmäinen yhteinen kieli, jonka avulla päästiin kommunikaation alkuun. Maa. vesi, ilma ja tuli kulkivat yhdessä, limittäin ja erikseen läpi koko projektin. Ympäristössä, luonnossa, tapahtuneet muutokset antoivat sysäyksen ajatuksille, jotka näkyivät lopulta lasten taideteoksina.

Eri vuodenaikoina tapahtuneilla taideleireillä oli mahdollisuus keskittyä monipuolisesti erilaisiin ilmaisutapoihin kuten ympäristötaiteeseen, maalaustaiteeseen ja taiteidenvälisiin työskentelymuotoihin. Taide loi sillan Norjan ja Suomen kulttuurien, kielien ja maisemien välille.

Kuvia