Nuori Lappi

Nuori Lappi -projekti oli Taidekasvatuksen yksikön, Rovaniemen taidemuseon ja alueen koulujen yhteinen taide- ja ympäristökasvatusprojekti. Tavoitteena oli edistää koulun ja kulttuuri-instituutioiden välistä yhteistyötä sekä perehdyttää taiteen keinoin alueelliseen kulttuuriin. Projektissa haluttiin luoda työmalleja taidekasvatuksen, ympäristökasvatuksen, sosiaalisen kasvatuksen ja esteettisen kasvatuksen integroinnille. Kohdistuessaan oman lähiympäristön tarkasteluun projektin tavoitteena oli myös kohottaa koulujen omaan paikallisidentiteettiin kohdistuvaa arvostusta.

Kuvataidekasvatuksen opiskelijat ohjasivat useissa eri kouluissa työpajoja, joissa keskeisenä työmuotona oli ympäristötaide ja yhdistävänä teemana joki. Tutkiessaan taiteen keinoin oman lähiympäristönsä jokea ja vesiä lapset kiinnittivät huomiota veteen liittyviin kertomuksiin ja uskomuksiin, mutta myös jokeen liittyvään perinteeseen kuten uittoon, kalastukseen jne. Projektin myötä hankittiin vene ja varusteet Rovaniemen koululaitoksen käyttöön joelle suuntautuvia retkiä varten.

Kuvia