Ounasrinteen piha

Ounasrinne on ehkä Rovaniemen huonomaineisin lähiö. Ongelmien poistamiseksi aloitettu lähiöprojekti tarjosi tilaisuuden myös koulupihan kehittämiseen yhteisöllisen taidekasvatuksen näkökulmasta.

Mahdollisuus hyödyntää koulupihaa opetuksessa on usein unohdettu. Parhaimmillaan koulupiha on virikkeellinen ja innostava oppimisympäristö toimien toisena luokkahuoneena. Taidekasvattajalle koulupihan parantamissuunnittelu tarjoaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhteistyössä näkökannat avartuvat ja koulupihan kehittämisestä tulee oppimiskokemus ei vain oppilaille vaan myös opettajille, vanhemmille ja koko työhön osallistuvalle yhteisölle.

Projektissa kartoitettiin tutkimuksen avulla koulun oppilaiden ja opettajien sekä vanhempien toiveita pihasta. Tutkimuksella pyrittiin löytämään ympäristötaiteen traditiosta uusia mahdollisuuksia ala-asteen koulupihasuunnitteluun, jolloin suunnittelussa korostuivat pihan toiminnallisuuden lisäksi myös esteettiset arvot. Toiveiden pohjalta pihalle ideoitiin ja suunniteltiin ympäristötaideteos, ulkoluokka, toiminnallinen aita ja portti sekä muutamia muita koulun identiteettiä luovia elementtejä.

Kuvia