Kylät

Kylät ovat muutosvaiheessa. Niiden elinkeinorakenne ei ole enää yhtenäinen. Esimerkiksi Lapissa perinteisten luontaiselinkeinojen ja matkailun rinnakkaiselo, vuorovaikutus ja yhteensulautuminen mahdollistaa monin paikoin kylien elinvoimaisuuden, toisaalta tilanne aiheuttaa myös ristiriitoja.

Taidekasvatuksen yksikön kyläprojektien tavoitteena on kehittää toimintamuotoja, joissa yhteisöllisen taidekasvatuksen keinoin etsitään kylän omia vahvuuksia, tuetaan identiteetin säilymistä ja rakentumista. Pohjoisissa kylissä yhteisön suhde omaan ympäristöönsä on keskeisessä asemassa. Siksi ympäristötaide on usein luonnollinen työskentelytapa projekteissa.

Kylien visuaalisen ilmeen, elinkeinojen, perinteen ja tarinoiden kartoituksesta ja analyysista käsin on pyritty luomaan taidetapahtumia, taideleirikouluja tai muita toimintoja, jotka aktivoivat kyliä yhteisöllisen taidekasvatuksen tavoitteiden suuntaisesti. Kyläprojekteille on leimallista myös eri ikäisten ihmisten yhteen saattaminen, kylän historian ja elinkeinojen merkityksen ymmärtäminen ja välittäminen kylän nuorille ja lapsille.