Joutsijärven leirikoulu

Kemijärven ja Sallan välillä on pieni Joutsijärven kylä. Kylän laajat rantaniityt ovat pensittymässä, elinkeinot muutoksessa. Sodan muistomerkkien lisäksi alueelle etsitään myös muita kulttuurimatkailullisia kohteita ja houkuttimia.

Lapin Yliopiston taidekasvatuksen yksikkö ja Joutsijärven kylätoimikunta ovat suunnitelleet yhdessä kylään ja sen ympäristöön perehdyttävän leirikouluohjelman. Kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden ohjaama leirikoulu toimi pilottihankkeena ja sen pohjalta jatketaan leirikouluohjelman kehittämistä. Leirikoulun toteuttamiseen osallistuivat aktiivisesti kylän eri toimijatahot ja he markkinoivat kokonaisuutta tulevaisuudessa pedagogisen toiminnan ja matkailun intressejä yhdistävänä tuotteena.

Leirin ohjelma perustuu kylän ja ympäröivän luonnon nykyisen ja entisen vuorovaikutuksen tutkimiseen. Taide toimii tämän vuorovaikutuksen tutkimusvälineenä sekä leirin toiminnallisena työskentelymuotona. Toiminta on nostanut kylästä esiin niitä tekijöitä ja asioita, jotka ovat sekä kylän identiteetin ja perinteen kannalta olennaisia että toimivat taiteen tekemisen lähtökohtina.

Kuvia