Köngäs

Könkään kylä sijaitsee vajaat 200 km Rovaniemeltä pohjoiseen Ounasjoen varressa. Noin 200 asukkaan kylä on Suomen pohjoisimpia maatalouskyliä, 10 kilometriä etelään päin on Levitunturin hiihtokeskus, pohjoisessa päin pääelinkeinona on porotalous. Könkään kylä asettuu näiden kahden maailman rajalle, jossa se on säilyttänyt elinvoimansa ja omalaatuisuutensa.

Köngäs-projektin teemana oli joki esteettisenä kokemuksena sekä kyläyhteisön rakentajana. Taidekasvatuksen yksikkö toteutti projektin osana Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämää kulttuurikuraattorikoulutusta vuonna 1999.

Projekti oli kolmivaiheinen. Aluksi opiskelijat kokosivat kirjallisuudesta ja paikallislehdistä kylään liittyvää aineistoa. Toisessa vaiheessa paneuduttiin paikan tarinoihin sekä asukkaiden kokemuksiin: aineistoa kerättiin paikanpäällä haastatteluin, videoinnein ja valokuvin sekä koulun oppilaille järjestetyn ympäristötaiteellisen toimintapäivän kautta. Kylään palattiin vielä seuraavana syksynä juhlien merkeissä, jolloin näyttelyn muotoon koostettuja projektin tuotoksia tarkasteltiin yhdessä kyläläisten kanssa. Opiskelijoiden koostaman näyttelyn lisäksi kylätapahtumassa esiintyivät koulun oppilaat omia kyliään käsittelevien kirjoitelmien, runojen ja mielipaikkaa esittävien piirrosten ja maalausten kautta.

Kuvia