Moessee 2000

Moisiovaara eli kainuulaismurteen mukaan Moessee on vireä maalaiskylä Hyrynsalmella. Kylällä on värikäs ja monipuolinen historia raudan- ja tervanpolttamisesta meijeritoimintaan, erikoisosaamiseen ja kädentaitoihin. Lähiseudun koulujen lakkauttamisen myötä Moisiovaaran kouluun on siirtynyt oppilaita useammasta kylästä. Kylän koulu ei siten ole yhteisönä ajateltuna varsinainen kyläkoulu. Yhtenä projektin lähtökohtana olikin kehittää pysyvää yhteistyötä kyläyhteisöjen ja koulun välillä.

Yhteistyössä Lapin yliopiston taidekasvatuksen yksikön, Moisiovaaran koulun ja kyläyhteisön kanssa järjestettiin syksyllä 2000 taide- ja ympäristökasvatuksen leirikoulu. Projektissa integroituivat taide- ja ympäristökasvatuksen opetusmenetelmät sekä kulttuuriperinteen tietoinen vaaliminen. Projektiin liittyi myös etäopetusta, jonka avulla varsinaista leiriä valmisteltiin yhdessä koulun, opettajien ja kyläyhteisön kanssa.

Kuvia