Maailmalla

Ympäristöön ja yhteisöön kohdistuvaa tutkimuksen, taiteen ja taidekasvatuksen integraatioon pyrkivää projektiopiskelumallia on kehitetty erityisesti Lapin yliopiston pohjoista sijaintia silmälläpitäen. Mallille on löytynyt lisäksi runsaasti sovellutuksia myös maamme rajojen ulkopuolella. Paikallisesti kehitetystä ympäristö- ja yhteisötaiteen työmuodosta on tullut yksi taidekasvatuksen yksikön tavaramerkeistä sen kansainvälisessä yhteistyössä.

Vaikka projekteissa toimitaan paikallisesti, ei toiminnan taustalla oleva teoria rajaudu vain yksittäistapauksiin. Sitä voidaan soveltaa aina uusiin paikkoihin ja yhteisöihin. Ihmisen kokemusmaailma muodostuu kaikkialla paikkojen, yhteisöiden sekä niiden välisen sidoksen kokemuksesta. Myös taiteen sidos tapahtumaympäristöönsä on löydetty uudelleen niin taiteessa kuin taidekasvatuksessa.

Ulkomailla toteutetut projektit ovat olleet luonteeltaan intensiiviprojekteja ja siksi usein lyhytkestoisimpia kuin pohjoiset toteutukset, silti niissä sovellettu opiskelumalli on saanut osakseen runsasta huomiota myös kansainvälisesti.