Feldkirch

Vuonna 1998 toteutettiin Taidekasvatuksen yksikön ja Itävaltalaisen Pädagogische Akademie Feldkirche välisenä opettajavaihtona työpaja, jossa sikäläisille kuvataidekasvatuksen opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus tutustua ympäristötaiteeseen luonnossa tapahtuvana pedagogisena työskentelymetodina. Työpaja toteutettiin kaupungin reuna-alueella sijaitsevalla vanhalla jo runsaan kasvillisuuden peittämällä soramonttualueella.

Työpajassa tutkittiin aluetta pienimuotoisten ympäristötaideteosten keinoin ja tutustuttiin niihin mahdollisuuksiin, joita kyseinen paikka saattoi taiteelliselle työskentelylle tarjota. Työskentelyssä käytettiin ainoastaan paikalta löydettyjä luonnonmateriaaleja.

Kuvia