Pohjoiset maisemakokonaisuudet

Pohjoisiin maisemakokonaisuuksiin suuntautuneet projektit ovat olleet laajimpia ja pitkäkestoisimpia taiteen, taidekasvatuksen, tutkimuksen, kulttuuri- ja elinkeinoelämän yhteistyöhankkeita, joita Lapin yliopiston taidekasvatuksen yksikkö on järjestänyt. Näistä projekteista esitellään tässä yhteydessä kolme: JOKI-projekti, jonka kohteena oli Ounasjoki, TUNTURI-projekti, joka tarkasteli erityisesti Levitunturia sekä ULTIMA THULE -projekti, joka suuntautui Jäämerelle Norjaan.

Pohjoisesta näkökulmasta on vaikea löytää sopivimpia kohteita. Kaikilla näillä kohteilla on kolme selvästi toisistaan erottuvaa pohjoista identiteettiä luovaa merkitystasoa. Ensiksikin merkitys luonnon omana ympäristökokonaisuutena, luonnonmaisemana, toiseksi merkitys talouden, elinkeinojen, työn, liikkumisen ja ravinnon kannalta. Kolmas taso liittyy niiden aina läsnäolevaan ja kokemusta rikastuttavaan olemukseen. Joki, tunturi ja meri ovat siksi myös esteettisen kokemisen, henkisten arvojen ja jopa itseilmaisun synnyttäjiä. Eivätkä joki, tunturi ja meri ole menettäneet merkityksiään elinkeinojen muutosten myötä. Ne ovat edelleen ympäristön arvokkaimpia osasia asukkaiden kokemusmaailmassa ja siksi oivia lähtökohtia pohjoisen ympäristön, kulttuurin ja ihmisen vuorovaikutuksen taiteelliselle ja monitieteiselle opiskelulle.

Pohjoisiin maisemakokonaisuuksiin liittyviin projekteihin on kotimaisten taiteilijoiden ja tutkijoiden lisäksi osallistunut myös kansainvälisiä ohjaajia. Kokonaisuuksista on toimitettu julkaisut ja taiteellisista tuotoksista kertovat kansainvälisessä kierrossa olleet näyttelyt.