Joki

Taiteen ja tutkimuksen kohteena joki ilmenee monena: jumalien asuinsijana, kulttuureiden syntykehtona, tuonelan ja paratiisin metaforana, hyvän ja pahan ilmentymänä, porttina tuonpuoleiseen, reittinä maan ääriin, kotirantana ja arkisen työn kenttänä, luonnon hyödyntämisen kohteena, ekologisena ongelmana ja poliittisen vallankäytön foorumina. Paikkana joki on osa alueen olemassaoloa, sellaista kulttuuria, josta ei lueta matkaoppaista eikä koulukirjoista. JOKI-projekti oli tutkimusmatka ympäristöön ja yhteisöön.

Käytännössä projekti oli Ounasjoen alueeseen orientoitunut, yhden vuodenkierron ajan kestänyt opintokokonaisuus. Taidekasvatuksen yksikkö toteutti projektin yhdessä Rovaniemen taidemuseon kanssa. Työ aloitettiin syksyllä 1994, ensimmäinen opintomatka joelle tehtiin lokakuussa ja viimeinen osa projektista, eli taiteellisia töitä esittelevä näyttely, pystytettiin Rovaniemen taidemuseolle marraskuussa 1995.

Projektiin liittyi luentoja eri tieteiden aloilta, opintokäyntejä, taiteellisia työskentely-matkoja, työpajoja, yleisöluentoja, esitelmiä ja opiskelijoiden seminaaritöitä, joissa tutkittiin jokikulttuuriin liittyviä aihepiirejä.

Kuvasivulle