Tunturi

Levitunturilla toteutetun projektin teemana oli väljästi ottaen tunturi. Tunturi mielletään perinteisesti osaksi luontoa. Luonnon lisäksi tunturi on myös osa ihmisen kokemusmaailmaa. Pohjoisesta näkökulmasta kohtaavat tunturissa esteettiset, eettiset ja taloudelliset arvot. Tunturi ei ole pelkkä erämaa, vaan se on osa lappilaista identiteettiä ja elinkeinoelämää. Tunturimaisemaan projisoituu ihmisen arvot, tunteet ja odotukset. Taide ja taidekasvatus tarjoaa välineitä näiden käsittelyyn.

Taidekasvatuksen yksikön järjestämä projekti rakentui useiden toisiaan tukevien vaiheiden kautta. Kuvataidekasvatuksen opiskelijat osallistuivat Levitunturin laskettelurinteiden maisemointityöhön ympäristötaiteellisten kohteiden suunnittelijoina ja osin toteuttajina. Projektin puitteissa tutkittiin talvisen ympäristötaiteen mahdollisuuksia matkailuun liittyen. Taiteiden tiedekunnan kansainvälinen kesäkoulu (International Summer School) järjesti vuonna 1997 alueella kurssikokonaisuuden, jossa tunturia ja siihen liittyvää kulttuuria lähestyttiin taiteen keinoin. Maantiede, luonnontieteet, matkailututkimus, taidehistoria, Lapin kirjallisuuden tutkimus ja jopa vuoriin liittyvä antiikin myyttien tutkimus toi projektille syvyyttä.

Kuvia