Matkailu

Matkailuelinkeino on koko Lapin maakunnan kannalta elintärkeä. Matkailun tuotteet ja matkailurakentaminen ovat saaneet kuitenkin osakseen kritiikkiä kliseisestä, muualta lainatusta tai muualla rakennetusta lappikuvasta. Lapin kulttuurimatkailulle pyritään tällä hetkellä kehittämään sisältöä ja laatua.

Myös eräät taidekasvatuksen yksikön projektit on tehty yhteistyössä matkailun kehittämisohjelmien ja matkailuyritysten kanssa. Näiden projektien päätavoitteena on alueen paikallisen, kulttuurisen ja yhteisöllisen näkökulman korostaminen sekä taiteen ja elämysmatkailun yhdistäminen. Onnistuneet kulttuurimatkailutuotteet ovat myös paikallisten asukkaiden elämää virkistäviä ja identiteettiä rakentavia.

Kuvataidekasvatuksen opiskelijoille matkailuun liittyvät projektit tarjoavat mahdollisuuksia yhteistyötaitojen harjoittamiseen kaupallisessa yhteydessä. Yhteistyössä opiskelijoille realisoituvat myös toiminnan tuotannolliset reunaehdot. Kulttuurimatkailun vahvistuminen luo uusia haasteita ja kehittämiskohteita taidekasvatukselliselle osaamiselle.