Levin lastenmaa

Usean vuoden ajan taidekasvatuksen yksikön opiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Levitunturin matkailukeskuksen Lastenmaan talvisen ilmeen. Lumiveistosten lähtökohtana ovat olleet paikalliset tarinat ja paikan nimistö. Veistokset on toteutettu yhteistyössä Levin Hissit Oy:n kanssa ja vuosittain yhteistyötahot ja tekijät ovat vaihdelleet. Taideopiskelijoiden ja alueen asukkaiden kohtaaminen on ollut hedelmällistä molemmin puolin.

Projektilla on osoitettu, että lappilaisesta tarustosta ja paikannimistöstä voidaan löytää asioista, jotka esteettisesti ja taiteellisesti toteutettuina palvelevat myös matkailua. Samalla nousee esiin perinnettä, joka on unohtunut alueen asukkailta ja joka on tuntematonta erityisesti matkailuelinkeinon paikalle tuomalle uudelle väelle.

Projektissa talvi ei ole enää ainoastaan ihailtava luonnonesteettinen ilmentymä eikä myöskään pelkkä urheilullisen ulkoilmatoimintojen kenttä. Talvesta tulee sosiaalinen tapahtuma, jossa taiteellisella toiminnalla ja ihmisten välisellä yhteisöllisellä toiminnalla on oma roolinsa. Talveen luodaan myös kulttuurista sisältöä.

Kuvia