Museot

Museo- ja näyttelypedagogiikalla on oma roolinsa taidekasvatuksen osana. Rovaniemen taidemuseo on Lapin yliopiston taidekasvatuksen yksikön luonnollisin yhteistyökumppani. Yhteistyö on vuosittaisten yksittäisten taidemuseopedagogisten näyttelyiden lisäksi synnyttänyt myös laajempia, useimmiten nykytaiteen ilmiöihin liittyviä hankkeita. Tässä yhteydessä esittelemme kuitenkin projekteja, joita on tehty pohjoisissa erityisoloissa toimivien pienten museoiden kanssa. Ensisijaisena yhteistyön kohteena on ollut kehittää työskentelymuotoja, joiden avulla museon ja siihen kiinteästi liittyvän ympäristön yhteyttä on lähestytty taiteen keinoin. Projekteissa on pyritty museopedagogiikan ja leirikoulupedagogiikan integroimiseen ja kehittämiseen taidekasvatuksen näkökulmasta. Oman sysäyksensä projekteille on antanut lisääntyvän kulttuurimatkailun tarve kehittää pohjoiseen ympäristöön liittyviä sisältöjä.

Museoiden kanssa yhteistyössä tehdyt taidekasvatusprojekti ovat samaan aikaan matkoja ajassa ja paikassa. Museo ohjaa ajan kulun ja ympäristössä tehty taiteellinen työskentely paikan ymmärtämiseen. Pohjoisiin museoihin liittyvissä projekteissa ovat olleet keskeisessä osassa pilottileirikoulut, niiden yhteydessä on käytännön kokemuksiin ja tutkimukseen perustuen etsitty kunkin museon aihepiirille soveltuvaa pedagogista toimintamallia. Pilottileirikoulujen osallistujat ovat olleet lukiolaisia ja heidän opettajiaan. Ohjaajina ovat toimineet kuvataidekasvatuksen opiskelijat, jotka ovat toteuttaneet työn omina projektiopintoinaan.