Erämaan kultaa

Projekti toteutettiin Tankavaaran Kultamuseossa ja Ivalojoen Kultalan alueella erämaaolosuhteissa. Kokonaisuuden keskeinen osa oli syksyllä 2000 toteutettu leiri. Kulttuurihistoriallisen ja ympäristökasvatuksellisen näkökulman lisäksi leirin teemana oli taidekasvatus. Työskentelymuotoina käytettiin mm. ympäristötaidetta, vaellustaidetta, performanssia ja maisemamaalausta. Siirtyminen museosta Ivalojoen kullanhuuhdonta-alueelle nivoi osallistujat osaksi paikan ja ajan ketjua.

Leirillä tutustuttiin Lapin kultahistoriaan ja nykyisyyteen omien havaintojen, kokemusten ja museon välittämän tiedon kautta. Kulta ja Ivalojoki loivat yhteyden, jossa jokainen taiteellinen työmuoto ja toiminnan osa tuki toisiaan.

Leirille kutsuttiin pilottikouluksi Oulun Toppilan lukio, joka lähti mukaan tavoitteenaan kehittää myös lukion sisäistä opettajien ja aineiden välistä yhteistyötä. Leirille osallistui opiskelijoiden lisäksi kuvataiteen lehtori Kari Honkarinta ja historian lehtori Ari Forsten. Leirin antia työstettiin runsaasti etu- ja jälkikäteen ja siitä rakennettiin näyttely, joka on ollut esillä Oulussa, Rovaniemellä sekä Tankavaaran Kultamuseossa.

Kuvia