Särestön henki

Projektin tavoitteena oli kehittää toimintatutkimuksen keinoin Reidar Särestöniemen taidemuseolle sen erityislaatuun ja henkeen soveltuvaa museopedagogista oppimateriaalia ja työskentelymuotoja. Oppimateriaalin laadinnassa on hyödynnetty taidekasvatuksen yksikön osaamista luonnon, lappilaisen kulttuurin, taidepedagogiikan ja kulttuurimatkailun tarpeiden yhdistämisessä.

Huomiota kiinnitettiin erityisesti Särestöniemen taidemuseon rakennuskannan kulttuurihistorialliseen arvoon, paikkaan liittyvään tarinaperinteeseen ja Reidar Särestöniemen taiteessa ilmenevään omaperäiseen paikkasuhteeseen.

Museon ja taidekasvatuksen yksikön lisäksi ohjelman kehittämiseen on osallistunut pilottikouluina Toppilan lukio Oulusta sekä Kittilän lukio. Kuvataideopettajien lisäksi toiminnassa ovat olleet mukana mm. äidinkielen ja historian opettajat.

Kuvia