Taidemuseopedagogiset projektit
 -Nykytaide identiteettiä rakentamassa

Taidemuseopedagogiset projektit  ovat kehittyneet tiiviissä yhteistyössä Rovaniemen taidemuseon kanssa. Taidemuseopedagogiikkaa on niissä pyritty kehittämään nimenomaan suhteessa nykytaiteen vastaanottamiseen. Näin ensinnäkin siksi, että taidemuseon omistamiin Wihurin rahaston taidekokoelmiin kuuluu tällä hetkellä yhteensä yli 2000 teosta keskeisintä suomalaista nykytaidetta. Toisaalta nykytaide on laajentunut tekemään taidetta myös tavanomaisesta ja arki- päiväisestä, eivätkä vanhat estetiikan lainalaisuudet sen suhteen enää päde.

Usein teoreettis-käsitteellisenä ja vaikeasti ymmärrettävänä se vaatii uudenlaista vastaan- ottamisen ja merkityksenannon prosessia. Niinpä nykytaiteen vastaanottamisen problematiikka onkin noussut keskeiseksi painopisteeksi sekä nykytaiteen museoiden että taidekasvatuksen kentän toiminnassa.

Modernistiseen taidetraditioon perustuvan taidemuseoinstituution pedagoginen toiminta ja modernistista taidekäsitystä heijastava koulujen kuvataideopetus joutuvat toisenlaisiin toiminta- ja ajattelutapoihin perustuvan postmodernin nyky- taiteen kontekstissa ristiriitaiseen tilanteeseen, jossa niille asettuu erityisiä vaatimuksia.

(lehtori Seija Suikkanen)