Kirjo

KIRJO-näyttely toteutettiin keväällä 1999 yhteistyössä Rovaniemen taidemuseon kanssa, mutta opiskelijat suunnittelivat ja rakensivat sen Wihurin rahaston kokoelman töistä itsenäisesti oman ideointinsa pohjalle. Näyttelyn pohjana oli ajatus elämän ja ajan kulun kuvaamisesta ja siinä pyrittiin taideteosten kautta käsittelemään eri elämänvaiheita sekä  yksilön että yhteisön näkökulmasta. Näin taidemuseon yläkerran kolme näyttelyhuonetta muodostivat elämän
kokonaisuuden kiertokulun ja syklin - kirjon.

Ensimmäisen huoneen visuaalisen ilmeen keveys, ilmavuus ja herkkyys heijastivat alkua, puhdasta koskemattomuutta, toiveikkuutta.
Ikäänkuin sieltä olisivat puuttuneet aiemmat kokemukset ja muistikuvat. Toiseen huoneeseen edetessään näyttely muuttui ilmaisultaan voimakkaammaksi ja ekspressiivisemmäksi. Esillä olivat tunteiden ja ajatusten ääripäät sekä ristiriitaisuus; rakkaus, kipu ja kaaos. Viimeisen huoneen teemana oli visuaalinen harmonia, tyyneys ja hiljaisuus. Tunnelma oli painavampi kuin alussa, mutta myös seesteisempi, hitaampi.

"Tarkoituksena on tuoda katsojan oma kokemusmaailma lähelle taidetta, koska se on pohjana käsitellessämme kokemuksia, joita ympäristö tarjoaa. Jokainen voi löytää taiteesta itseään ja elämäänsä koskettavia elementtejä. Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tulkintaa taideteoksesta, mutta tärkeäksi tavoitteeksi nousee katsojan, taideteoksen ja taiteilijan todellisuuksien kohtaaminen.

Tehtävissä pyrimme kiinnittämään oppilaiden huomion myös teosten välillä vallitseviin vuorovaikutussuhteisiin. Vuorovaikutusta voi olla vastaanottajan ja teoksen välillä, kahden yksittäisen teoksen suhteessa sekä kaikkien teosten muodostamassa kokonaisuudessa."

(Pedagogisen materiaalin laatineet opiskelijat Katja Arvila, Pauliina Liukkonen, Anna Metsävainio, Minna Pahkamaa ja Maija Suikkanen)