Maahanmuuttajien yhteisöllinen taideprojekti

Projekti toteutetaan joulukuun 1999 aikana yhteis- työssä Rovaniemen ammatillisen aikuiskoulutus- keskuksen ja Rovaniemen taidemuseon  kanssa. Ryhmässä onmaahanmuuttajia Englannista, Hollannista, Portugalista, Sri Lankasta, Turkista, Venäjältä ja Vietnamista. Opetuskielenä on suomi, koska taideprojekti on osa maahan- muuttajien suomen kielen ja kulttuurin kurssia.

Projektin näkökulmina ovat yhteisöllisyyden ohella monikulttuurisuus, ympäristökasvatus ja yhteistoiminnallisuus. Keskeisenä sisältönä on käsitellä kokemuksellisesti taidetta ja kulttuuria sekä syventyä omakohtaisesti taiteen tekemiseen monikulttuurisesta näkökulmasta.

Projektin aikana tutustutaan Arktikumissa Lapin maakuntamuseon näyttelyyn sekä Rovaniemen taidemuseossa taidemaalari Jukka Mäkelän näyttelyyn. Lisäksi projektin ohjelmaan kuuluu maalausta ja valokuvausta sekä yhteisen kollaasin valmistaminen. Taideprojektin kuluessa valmistuneista töistä pystytetään näyttely ammattikorkeakoulun tiloihin.