Taiteesta tarinoiksi

Vanhusten ja päiväkotilasten yhteisen taidekasvatusprojektin pohjana oli Rovaniemen taidemuseossa keväällä 1999 esillä ollut Taiteilijat löytävät Lapin -näyttely. Taidekasvatuksen opiskelijoiden yhteistyökumppaneina olivat taidemuseon lisäksi Jokkakallion vanhusten palvelutalo ja toimintakeskus Mummon kammarin vanhukset sekä Reppureissun päiväkoti.

Vanhukset tutustuivat ensin näyttelyn teoksiin ja keskustelivat niiden herättämistä ajatuksista ja muistoistaan opiskelijoiden kanssa.Seuraavalla kerralla taidemuseolla olivat mukana myös Reppureissun lapset, joille vanhukset kertoivat maalausten synnyttämiä tarinoita ja muistojaan entisaikojen elämästä Lapissa. Tarinoinnin jälkeen sekä lapset että ikäihmiset maalasivat yhdessä omia lappilaisia maisemakokemuksiaan. Lopuksi maalauksista ja tarinoista rakennettiin näyttely Jokkakallion vanhustentalon tiloihin.

"Ja sitte minkä näette tässä on ahkio. Tämä tämmönen suippokärkinen ja täällä perässä on tämmönen leviä... se on ahkio. Ku ennen ei ollut autoja eikä autoteitä, niin ihmiset on poroilla kulkenu kaupoissa ja asioilla. Vaadin on poron äiti ja hirvas on poron isä. Ja se poron lapsi on vasa. Ja kun se kevväällä syntyy se poron vasa, se seuraa äitiään.

Kaikilla näillä poroilla on omistaja. Ja sitten ku tullee kesä ja porot kokkoontuu kaikki laumoihin, ku ne sääskiä pelekää, ni sitten poromiehet ajjaa ne porot aitaukseen. Ja sitte ku ne näkkee siellä aitauksessa, että poronvasa seuraa tätä poroäitiä, ni siihen poronvasan korvaan tehhään semmonen merkki, että se poronomistaja sitte tuntee ne poronsa. Ja isäporolla saattaa olla eri merkki, mutta kuitenki ne tyttövasat ja poikavasat merkitään sen äitin korvamerkin mukkaan."

(Annikki Kallio, mummonkammarilainen)