Nuorten taideleirit

Taidekasvatuksen yksikön projektiopinnoissa koulutetaan opiskelijoita suunnittelemaan ja ohjaamaan nuorille suunnattuja ympäristö- ja yhteisötaiteellisesti painottuneita taideleirejä. Leirien tarkoituksena on perehdyttää oppilaita pohjoiseen ympäristöön ja kulttuuriin sekä kehittää yhteistyömenetelmiä koulun, kulttuuri-instituutioiden, elinkeinoelämän ja muiden ympäristöön vaikuttavien tahojen kanssa.

Vaikka leirien yhtenä pedagogisena metodina on matka, vaellustaide, kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten leirikoulutoiminta voidaan integroida osaksi normaalia koulutyötä. Osana normaalia koulutyötä tehdyt etukäteisvalmistelut, teemaan tutustumiset, oppiaineiden välinen integraatio ja ennen kaikkea leirillä opittujen asioiden ja kokemusten työstäminen portfolioiksi ja näyttelyiksi leirin päättymisen jälkeen, on ollut leimallista näille pedagogisille projekteille.

Leireillä on ollut mukana kuvataideopettajien lisäksi koulujen historian, biologian sekä kielten opettajia. Palautteen mukaan taideleireille osallistumisella on ollut suuri merkitys mukana olleiden koulujen työskentelyilmapiirille.