Taideleiri Levitunturilla

Mikä on tunturi? Kaukaisuudessa se siintää sinisenä, mutta miten kohtaamme sen läheltä? Minkälainen on tunturi, joka koetaan, kuunnellaan, haistellaan? Minkälainen on tarinoiden tunturi? Mitä se meille merkitsee?

Lukiolaisille suunnatulla kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden suunnittelemalla ja ohjaamalla leirillä toteutettiin kohdatun ympäristön herättämiä ajatuksia taiteen muotoon, yhdistettiin kokemuksia konkreettisiin teoksiin. Tunturiin valmistettiin leirin aikana pienimuotoisia ympäristötaideteoksia ja osallistuttiin Levin laskettelurinteiden maisemointiin liittyvien ympäristöteosten tekoon.

Tavoitteena oli tutustua ympäristötaiteeseen oman työskentelyn, kokemisen, ajattelun sekä teorioiden kautta. Oleellista oli tunturin kokonaisvaltainen eri aistein tapahtuva havaitseminen ja havaintojen merkitysten tiedostaminen; tunturin olemuksen ja muotojen huomiointi, yksityiskohtien ja kokonaisuuden sekä esteettisyyden pohdinta. Tunturiluonnon ja matkailun yhteentörmäys sai kulttuurin ja taiteen kehykset.

Kuvia