Tutkimus

Taidekasvatuksen tutkimuksen kohteena on kuvataidekasvatus, joka sisältää taiteen, median ja koko visuaalisen kulttuurin alueet. Tutkimuksen keskeisinä alueina ovat taiteellinen ja visuaalinen oppiminen, taidekasvatuksen ja kuvataidekasvatuksen teoreettiset kysymykset, opetusalan historia ja traditiot sekä kuvataidekasvatuksen yhteiskunnalliset ja ympäristölliset merkitykset. Taidekasvatuksen tutkimuksessa keskitytään alan sisällöllisiin kysymyksiin, kuten taiteen tarkasteluun, taidehistorian opettamiseen, taidenäyttelypedagogiikkaan, mediakasvatukseen, visuaalisen kulttuurin tutkimukseen ja taidekasvatuksen erityiskysymyksiin.

Väitöstutkimukset

Lasten ja nuorten visuaalinen kulttuuri ja kuvataideopetus:

 • Piritta Malinen tutkii nuorten graffitikulttuuria ja peruskoulun taideopetusta.
 • Mervi Niemitalo tarkastelee postmodernin taidekasvatusajattelun esteettisiä perusteita ja lähtökohtia. Hän tutkii postmodernin taidekasvatusajattelun rakentumista taidekasvatusta käsittelevissä teksteissä.
 • Terhi Sainio tarkastelee koulun ja kulttuurilaitosten yhteistyötä Oulun kaupungin peruskoulujen laatimien kulttuuriopetussuunnitelmien pohjalta ja kehittää uusia, käyttökelpoisia yhteistyömalleja.
 • Tiina Timlin on kiinnostunut millaisen kuvataideopetuksen oppilaat peruskoulussa ja
  lukiossa kokevat hyvänä. Hän tutkii, miten opetussuunnitelmat ja piilo-opetus vastaavat oppilaiden tarpeisiin. Esiaineistona on yliopisto-opiskelijoiden omaelämäkerrallisia kirjoituksia.

 

Yhteisö- ja ympäristötaide: 

 • Maria Huhmarniemi tutkii ympäristötaiteen, yhteisöllisen taidekasvatuksen ja
  aluekehityksen yhteistyötä pohjoisissa yhteisöissä.
 • Timo Jokela tutkii toimintatutkimuksellisella otteella talvitaiteen kehittämismahdollisuuksia ympäristötaiteen ja yhteisötaiteen näkökulmista käsin. Hänen tutkimuksensa liittyy pohjoisen sosiokulttuurisessa kontekstissa tapahtuvan alueelliset ja paikalliset näkökohdat huomioivan taidekasvatuksen kehittämiseen, näkyväksi tekemiseen ja liittämiseen alan kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun.
 • Tuomo Kivelän väitöstyön aiheena on oppilaan paikkakokemuksen esteettinen tarkastelu. Kivelä tutkii, miten peruskoululaiset merkityksellistävät ympäristöään.

 

Taide osana visuaalista kulttuuria: 

 • Ellen Postin aiheena on sirkus taiteessa.
 • Päivi Ruutiainen tarkastelee sitä, millaisena nykykoru näyttäytyy suhteessaan muihin taiteenaloihin. Onko se osa nykytaidetta ja jos niin millä tavalla
 • Minna Soraluoma tutkii erilaisia kertojanääniä taidegrafiikasta kertovissa teksteissä.
 • Marja Vainio tutkii Olli Saarelan ohjaaman Rukajärven tie -elokuvan kautta elokuvan kuvaamaa historiallista menneisyyttä.