TaM Maria Huhmarniemi

maria.huhmarniemi(at)ulapland.fi

Tarkoitushakuista taidetta – Ympäristö- ja yhteisötaide hyvinvoinnin ja aluekehityksen palveluksessa Lapissa

Tutkimukseni liittyy Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusalan hankkeisiin, joihin osallistun työpaja- ja projektiopintojen suunnittelijana ja opettajana. Hankkeet toteutuvat pohjoisissa ympäristöissä Barentsin alueella. Niiden tavoitteena on hyvinvoinnin ja aluekehityksen tukeminen, yhteisöllisyyden vahvistuminen ja alueellisen identiteetin rakentuminen. Tutkimuksen menetelmä pohjautuu toimintatutkimukseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Osallistun hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Väitöskirjassa kuvailen ja arvioin hankkeita.

Tutkimuksen tavoitteena on Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusalan yhteistyöprojektien ja niihin liittyvän perusopetuksen kehittäminen. Lisäksi tutkimus palvelee alueellista yhteistyötä ja yliopistojen aluekehitystehtävän toteutumista. Tutkimus tuottaa tietoa ympäristötaiteen soveltamisesta luonto- ja kulttuurimatkailuun sekä hyvinvoinnin, kulttuuri-identiteetin ja ympäristön suhteesta.